nl

Wat is vastgoedrecht?
Vastgoedrecht is het overkoepelende recht van alles dat te maken heeft met onroerend goed. Denk hierbij aan de juridische aspecten van projectontwikkeling, financiering, verkoop, koop, huur en verhuur, maar ook het bouwrecht dat onder vastgoedrecht valt. Juridische expertise wordt steeds belangrijker, omdat de met vastgoed verband houdende belangen steeds groter worden. De risico’s nemen toe en de juridische vragen waarmee u te maken krijgt, worden ingewikkelder. Projectontwikkelaars, aannemers, eigenaren, beleggers, beheerders, woningcorporaties en overheden (waaronder de belastingdienst) hebben allen hun eigen belangen. Bovendien omvat het vastgoedrecht een diversiteit van regels en wetten, die voortdurend veranderen.

Een voorbeeld uit de praktijk
Een vastgoedbeleggingsmaatschappij schakelt een aannemer in om een nieuwe fundering te maken. Het pand werd grondig verbouwd om vervolgens te worden gesplitst in appartementen. Enkele appartementen werden reeds vóór voltooiing van de verbouwing en de juridische splitsing verkocht. Omdat de aannemer niet betaald werd, heeft hij het werk neergelegd en is er namens de aannemer een retentierecht uitgeoefend en beslag gelegd op andere bezittingen van de vastgoedbeleggingsmaatschappij. De hypotheekverstrekker van de vastgoedbeleggingsmaatschappij zag zich geconfronteerd met een situatie waarin verkoop aan de kopers en daarmee aflossing van haar lening ernstig in gevaar kwam. Wat te doen? In een dergelijke situatie beschikt VVH advocaten over de kennis en kunde om ieder van de genoemde partijen (belegger, aannemer, koper, hypotheekverstrekker) op gedegen en efficiënte wijze van advies te voorzien.

VVH advocaten kan u onder meer bijstaan:

 • bij het voeren van onderhandelingen
 • bij het opmaken  van contracten of de controle ervan
 • als u van mening bent dat uw contractspartij niet aan haar verplichtingen voldoet en u deze partij alsnog tot nakoming wilt bewegen of de overeenkomst op grond van wanprestatie wilt ontbinden
 • als u aansprakelijk wordt gesteld of u een partij aansprakelijk wilt stellen
 • als u een arbitrageprocedure moet voeren
 • als u een vergunningsaanvraag moet doen of indien een vergunningsaanvraag is afgewezen
 • bij het aangaan van een huurovereenkomst of huurrecht gerelateerde geschillen
 • bij geschillen over gebreken aan het gehuurde of de staat van oplevering aan het einde van de huurovereenkomst
 • wanneer uw huurder niet betaalt
 • bij de aan-of verkoop van vastgoed
 • bij de aanspraak op bouwkundige garanties
 • bij geschillen of vragen over (particuliere) erfpacht


Juridische bijstand nodig bij vastgoedrecht?
VVH advocaten is specialist op het gebied van vastgoedrecht. Benieuwd hoe de advocaten van VVH uw zaak oplossen? Bel (020) 235 85 75