nl
Wat is ondernemingsrecht?
Ondernemingsrecht is het recht dat zich bezighoudt met bedrijven met een winstoogmerk. Met ondernemingen dus. De financiële en zakelijke belangen tussen aandeelhouders en/of bestuurders zijn vaak groot. Bestuurders hebben een grote macht in een rechtspersoon (vennootschap), maar ook een grote verantwoordelijkheid. Wanneer een bestuurder bij schade iets te verwijten valt, kan hij daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Duidelijk juridisch advies is van groot belang in het voorkomen van problemen. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan is het verstandig u tijdig te laten adviseren en snel in actie te komen.

Een voorbeeld uit de praktijk
Een cliënt van ons is minderheidsaandeelhouder in een groep van vennootschappen. Op grond van de gesloten aandeelhoudersovereenkomst werd de grootaandeelhouder gedwongen het minderheidsbelang van onze cliënt over te nemen. In samenwerking met de grootaandeelhouder en onze cliënt hebben we onafhankelijke deskundigen benoemd die de prijs van de aandelen hebben bepaald. Snel resultaat.

VVH advocaten kan u onder meer bijstaan bij:

  • de beoordeling van statuten voor een besloten vennootschap of naamloze vennootschap
  • de beoordeling van statuten voor een stichting, vereniging of coöperatie
  • het opstellen van contracten binnen een maatschap, een vennootschap onder firma (de vof)
  • het opstellen van contracten en het vastleggen van de verhoudingen binnen een commanditaire vennootschap (de cv)
  • het opstellen of beoordelen van commerciële contracten
  • het voeren van procedures over de aansprakelijkheid van bestuurders, aandeelhouders of bedrijven
  • het begeleiden van een bedrijfsovername, fusie en overname of management buyout
  • vennootschapsrecht
  • ontslag van een bestuurder


Juridische bijstand nodig bij ondernemingsrecht?
Benieuwd hoe de advocaten van VVH uw zaak oplossen? Bel: (020) 235 85 75