nl

Wat is insolventierecht?
Het laatste waar een ondernemer aan wil denken, is een faillissement van zijn onderneming of in privé. Daarom is het van belang om u vooraf bij financiële vraagstukken en het aangaan van overeenkomsten juridisch te laten adviseren. Wie gaat de overeenkomst aan, verstrekt garanties, tot welke hoogte en wanneer kunnen deze worden ingeroepen. Mocht het toch zover komen en lijkt een faillissement van uw onderneming onontkoombaar? Ook dan is professionele bijstand noodzakelijk. VVH advocaten ondersteunt ondernemingen bij het voorkomen van een faillissement, bij reorganisatie, herstructurering, herfinanciering en zo nodig een doorstart na het faillissement.

Voorbeeld uit de praktijk
De ondernemingsresultaten van onze cliënt waren ontoereikend om aan de rente en aflossingsverplichtingen jegens de bank te voldoen. De bank ging over tot opzegging van de financiering en executoriale verkoop van het door cliënt in eigendom gehouden vastgoed. Daarnaast was sprake van een faillissementsaanvraag. Na intensief overleg is een regeling getroffen met de bank waarbij de bestaande financiering tegen 40 % van de bestaande financiering werd hergefinancierd. Het restant is kwijtgescholden. Op basis van de huidige financiering kan de onderneming rendabel worden voortgezet en het dreigende faillissement afgewend. Snel resultaat.

VVH advocaten kan u bijstaan bij:

  • het doorvoeren van een herstructurering ter voorkoming van faillissement
  • het voorbereiden en begeleiden van een doorstart na faillissement
  • het aanvragen van faillissement van een wederpartij
  • juridische begeleiding van een herfinanciering van uw onderneming
  • incasso van vorderingen
  • beoordeling van kredietovereenkomsten
  • (het voorkomen van) een uitwinning van een pandrecht en/of hypotheekrecht


Juridische bijstand nodig bij insolventierecht?
Benieuwd hoe de advocaten van VVH uw zaak oplossen? Bel: (020) 235 85 75