nl

Wat is procesrecht?
VVH advocaten zoekt altijd naar de oplossing die qua kosten en baten het beste voor u is. Wanneer procederen het beste resultaat oplevert, dan doen wij dat. Wij vertegenwoordigen u dan bij procedures bij de kantonrechter, de rechtbank en het gerechtshof. Het procesrecht is het recht dat dient om materieel recht af te dwingen. Denk hierbij aan incasso, beslag, executie en kort geding. Met incasso int u een openstaande vordering. Juridische bijstand van VVH advocaten versnelt dan het proces. Bij beslag, executie en kort geding is een dagvaarding of een verzoekschrift noodzakelijk.

Een voorbeeld uit de praktijk
Het aan onze cliënt gegeven pandrecht op aandelen in een besloten vennootschap werd uitgewonnen, door een geslaagd verzoek bij de rechtbank in te dienen. Dat verzoek hield in dat de aandelen werden verkocht en geleverd aan onze cliënt. De prijs werd bepaald door een externe accountant, aan de hand van de laatste vastgestelde jaarrekening. Snel resultaat.

VVH advocaten kan u bijstaan bij:

  • het voeren van procedures
  • executiegeschillen
  • het leggen van beslag
  • het opheffen van beslag


Juridische bijstand nodig bij procesrecht?
Benieuwd hoe de advocaten van VVH uw zaak oplossen? Bel (020) 235 85 75