nl
hagemans
Stanley Puijk rondde in 2012 de master Privaatrechtelijke Rechtspraktijk af aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie lag het accent op het algemeen verbintenissenrecht en het ondernemingsrecht. Sinds 2014 is Stanley werkzaam bij VVH advocaten. Hij richt zijn naast het algemeen verbintenissen recht op de vastgoedpraktijk, met de nadruk op financieringen en zekerheden.

Stanley heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Vastgoedrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

spuijk@vvhadvocaten.nl
Tel: +31 (0) 20 – 235 85 75