nl

Kimberley van den Brink studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht en rondde in 2019 de master Commerciële Rechtspraktijk af aan de Universiteit van Amsterdam. Naast een algemene en internationale privaatrechtelijke basis lag de nadruk tijdens haar studie met name op het ondernemingsrecht en nauw verwante vakgebieden zoals financieel recht, insolventierecht en corporate finance.  

Sinds 2019 is Kimberley als juridisch medewerker werkzaam bij VVH Advocaten. Kimberley richt zich op alle onderdelen van de vastgoedpraktijk van VVH Advocaten.

kvdbrink@vvhadvocaten.nl
Tel: +31 (0) 20 – 235 85 75​